EDUCORP’UN OLUŞUMU

Bahçeşehir Üniversitesi’nin (BAU) yaşam boyu öğrenimi konu edinen ve profesyonellerin örgün öğrenim süresinin devamında da tüm eğitim imkânlarıyla buluşmalarına öncülük eden Bahçeşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (BAUSEM) kurumsal eğitimin süregiden dinamiklerini değiştirmek ve geliştirmek üzere ilk olarak 25 Mayıs 2016 tarihinde EDUCORP - Kurumsal Eğitim ve Gelişim Akademileri Zirvesi’ni düzenlemiştir.

Kurumsal eğitimleri değerlendirmek, eğitim süreçlerinde yer alan paydaşların tamamı tarafından, eğitim tasarımını 360 derece yeniden ele almak ve şekillendirmek üzere bir platform ve referans merkezi olarak hayat bulan bu zirve sonrası yapılan toplantı ve çalıştaylarla EDUCORP KURUMSAL EĞİTİM VE GELİŞİM ÖDÜLLERİ oluşturulmuştur.

Hedeflerimiz

EDUCORP Kurumsal Eğitim & Gelişim Ödülü’nün amacı: Kurumların başarılı eğitim ve gelişim çalışmalarını ödüllendirmek, Eğitim ve gelişim alanında standartların oluşmasına katkı sağlayarak, bu konuda kuruluşlara yön göstermek, Eğitim ve gelişim çalışmaları için paylaşım platform oluşturarak, diğer kuruluşların gelişimine yardımcı olmak, Başvuran firmalara eğitim ve gelişim çalışmalarını gözden geçirme ve değerlendirme fırsatı vermektir.

Educorp Ödül Süreci İlkelerimiz

 • Gizlilik
 • Tarafsızlık
 • Profesyonel değerlendirme
 • Sürekli gelişme
 • Şeffaflık


KİMLER BAŞVURABİLİR

Ödüle Türkiye’de yerleşik tüm kurumlar başvurabilir. Kurumların insan kaynakları, eğitim ve gelişim, organizasyonel gelişim gibi eğitim ve gelişimden sorumlu birimleri, bireysel veya programlarında iş ortağı olarak çalıştıkları danışmanlık firmaları ya da üniversiteler ile birlikte başvuruda bulunabilirler. Ancak danışmanlık firması, eğitmen ya da üniversite, bu kapsamda hizmet sunduğu firmadan ayrı şekilde, ödül kategorisine tek başına başvuruda bulunamaz.


ÖDÜL DEĞERLENDİRİCİLERİ

2017 yılında gerçekleştirilen ilk ödül sürecinden sonra, önümüzdeki yıllar için değerlendirici adaylarına gereksinim duyulmaktadır.Değerlendiricilerde aşağıda belirtilen temek nitelikler aranmaktadır

 • Bir kuruluşun İnsan Kaynakları veya benzer bölümlerinde en az 3 yıllık deneyim sahibi olmak,
 • İnsanlarla kolay iletişim kurabilmek,
 • Ekip çalışmasına yatkın olmak,
 • Yapıcı ve önyargısız davranmak,
 • Gerçekleri, bulguları dengeli bir biçimde inceleyebilmektir.

Değerlendiricilerin ödül sürecindeki görevleri

 • Kuruluşların, Başvuru Hazırlama Kılavuzu esas alınarak hazırlanmış olarak yazılmış Başvuru Dokümanı ile Kanıtlar Dosyası’nı incelemek,
 • Hazırlanmış olan dokümanı Ödül Değerlendirme Matrisi’ne uygun olarak puanlandırmak,
 • Değerlendirme Ekibi’nin yapacağı Başvuru Dokümanı Uzlaşma Toplantısı’na katılmak ve kuruluşun aldığı puanın belirlenmesinde yer almak,
 • Finalist olarak belirlenmiş kuruluşlar için Saha Ziyaret Planı ile Saha Ziyaretinde Ele Alınacak Konular Listesi’nin hazırlanmasında katkıda bulunmak,
 • Gerçekleri, bulguları dengeli bir biçimde inceleyebilmektir.
 • Plana uygun olarak kuruluşa Değerlendirme Ekibi ile beraber 1 tam günlük Saha Ziyareti gerçekleştirmek,
 • Saha Ziyareti sonrası Değerlendirme Ekibi ile beraber Ödül Değerlendirme Matrisi’ne uygun olarak kuruluşun puanının belirlenmesi ve Geri Bildirim Raporu’nun yazılmasında katkıda bulunmaktır.

Başvuru Süreci

 • Değerlendirici Adayları Değerlendirici Başvuru Formu’nu doldurup kuruluştan onay aldıktan sonra formu Ödül Sekreteryası’na iletir.
 • Ödül Yürütme Kurulu aranan niteliklere uygun adayları belirler ve bu adaylara sürece kabul edildiğini bildirir.
 • Adaylar ile Gizlilik Sözleşmesi imzalanır (Başvuruların değerlendirilmesi sırasında elde edilen bilgilerin herhangi bir şekilde açıklanması, başka yerlerde kullanılması kesinlikle yasaktır).
 • Adaylar 2 tam günlük ücretli bir Değerlendirme Süreci ve Ödül Değerlendirme Matrisi Eğitimi’ne katılır.
 • Eğitimleri başarıyla tamamlayan adaylar Değerlendirici Sertifikası alır.

Değerlendirme Süreci

 • Eğitim sonrası, değerlendiricilerin uzmanlık alanlarına uygun olarak başvuru dosyaları verilir (Eğitim alan değerlendirici adayının, başvuruların değerlendirilmesi sürecinde görev alıp almamasına ÖYK karar verir).
 • Değerlendiriciler kendilerine verilecek olan başvuru dosyasını mevcut kurallar ve ödül takvimine uygun olarak, belirlenmiş süre içinde değerlendirirler.
 • Değerlendiriciler, değerlendirdikleri kuruluşlarda 1 günlük saha ziyareti gerçekleştirirler.
 • Saha ziyareti sonrası değerlendiriciler bir toplantı yaparak, genel değerlendirme puanı ve kuvvetli yönler ile iyileştirmeye açık alanları kapsayan “Değerlendirme Raporu”nu hazırlarlar.
 • Değerlendiricilere, katılacakları değerlendirmeler için ödeme yapılmaz.

Engin

Engin SAĞDIÇ

Habibe

Habibe AKŞİT

Metin

Metin ARSLAN

Murat

Murat KARAKAŞ

AJANDA

EDUCORP Ödülleri’nde yer almak ve kurumunuzun projelerini eğitim dünyası ile paylaşmak için başvuru, final ve değerlendirme sürecine göz atın.

15 Şubat Kazananlar Konferansı Program akışını aşağıdaki linkten indirebilirsiniz

İNDİR

Educorp 2018 Kurumsal Eğitim ve Gelişim Ödülleri Broşürünü aşağıdaki linkten indirebilirsiniz

İNDİR

DESTEKLEYEN KURULUŞLAR